Pomona-Pitzer at Whitworth - Spokane, Wash.
9/10/2011 - 1:00 pm
Pomona-Pitzer
7
Whitworth
34
Scoring 1 2 3 4 Final
Pomona-Pitzer (0-1) 0 0 0 7 7
Whitworth (1-1) 7 13 14 0 34
Spokane, Wash. | Whitworth Pine Bowl
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Pomona-Pitzer 1 15:00 7:39 P-P30 15 20 FUMB
Whitworth 1 07:21 4:57 WHTW50 10 50 TD
Pomona-Pitzer 1 02:16 0:03 P-P20 1 -2 FUMB
Whitworth 1 02:13 1:21 P-P18 3 16 FUMB
Pomona-Pitzer 1 00:52 1:41 P-P02 5 21 PUNT
Whitworth 2 14:11 1:03 WHTW45 2 55 TD
Pomona-Pitzer 2 13:00 3:24 P-P38 9 38 DOWNS
Whitworth 2 09:36 7:49 WHTW24 13 76 TD
Pomona-Pitzer 2 01:40 1:32 P-P16 5 25 INT
Whitworth 2 00:08 0:08 WHTW19 1 1 HALF
Whitworth 3 14:52 2:14 WHTW37 5 63 TD
Pomona-Pitzer 3 12:33 0:54 P-P27 3 2 PUNT
Whitworth 3 11:39 1:54 P-P44 3 -3 PUNT
Pomona-Pitzer 3 09:45 1:26 P-P07 3 -2 PUNT
Whitworth 3 08:19 0:12 P-P27 2 0 INT
Pomona-Pitzer 3 08:07 1:29 P-P22 3 5 PUNT
Whitworth 3 06:38 0:06 P-P04 1 4 TD
Pomona-Pitzer 3 06:26 1:42 P-P24 4 9 DOWNS
Whitworth 3 04:44 2:06 P-P33 3 -2 PUNT
Pomona-Pitzer 3 02:38 4:11 P-P08 9 48 PUNT
Whitworth 4 13:27 2:30 WHTW23 3 8 PUNT
Pomona-Pitzer 4 10:57 7:05 P-P37 17 63 TD
Whitworth 4 03:34 1:20 WHTW41 4 -3 PUNT
Pomona-Pitzer 4 02:14 1:34 P-P40 4 8 DOWNS
Whitworth 4 00:40 0:40 P-P48 2 20 HALF